نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12 18

درایر تبریدی میکروپور 375 متر مکعب بر ساعت IS90

مصرف انرژی بسیار پایین

مناسب کمپرسور های اسکرو 30 تا 37 کیلووات

کیفیت بسیار بالا

فشار کاری 16 بار

نصب و راه اندازی اسان

درایر تبریدی (خشک کن هوا) میکروپور 53 متر مکعب بر ساعت IS30

مصرف انرژی بسیار پایین

مناسب کمپرسور های اسکرو 500 تا 600 لیتری

کیفیت بسیار بالا

فشار کاری 16 بار

نصب و راه اندازی اسان

درایر تبریدی میکروپور 623 متر مکعب بر ساعت IS110

مصرف انرژی بسیار پایین

مناسب کمپرسور های اسکرو 30 تا 45 کیلووات

کیفیت بسیار بالا

فشار کاری 16 بار

نصب و راه اندازی اسان