خانه » کمپرسور صنعتی

نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش 12 18

کمپرسور اسکروCSH60-روتور کمپ المان 8و6/5متر مکعب8000لیتری45کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 8 متر مکعب هوا در 8 بار و  6.5 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO15
 • الکتروموتور موتوژن ، گوانلو یا وگ برزیل به انتخاب مشتری  با قدرت 60اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 9 متر مکعب – 9000 لیتری CSH75 روتور کمپ المان – 55 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 9 متر مکعب هوا در 8 بار و  8 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO15
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 75اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
 •  

کمپرسور باد (پمپ باد) پیستونی 1200 لیتری چینی 4 سیلندر 14 بار

 • بلوک هوا ساز 1200 لیتری2105 چینی
 • الکتروموتور 10 اسب بخار معادل 7/5 کیلو وات گوانلو با موتوژن
 • قدرت هوادهی 1200 لیتر در دقیقه
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

قیمت کمپرسور باد (پمپ باد) پیستونی 250 لیتری ابک ایتالیا

16,500,000 تومان
 • بلوک هوا ساز 250 لیتری ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 2اسب بخار معادل 1/5 کیلو وات گوانلو با موتوژن
 • قدرت هوادهی 257 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

پمپ باد (کمپرسور پیستونی) 250 لیتری چینی طرح آبک تک فاز

12,500,000 تومان
 • بلوک هوا ساز 250 لیتری (چینی) طرح ایتالیا
 • الکتروموتور 2اسب بخار معادل 1/5 کیلو وات  گوانلو
 • قدرت هوادهی 250 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

کمپرسور اسکرو16 و 13/5مترمکعب1600لیتریCSH125روتورکمپ المان-90کیلووات

 • قدرت هوا دهی 16 متر مکعب معادل 16000 لیتر هوا در 8 بار و  13.5 متر مکعب  معادل 13500 لیتردر 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO28
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 125اسب بخار
 • مخزن سپراتور بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 12/5و10/5مترمکعب12500لیتری روتورکمپ المان75کیلووات

 • قدرت هوا دهی 12.5 متر مکعب هوا در 8 بار و  10.5 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO15
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 100اسب بخار
 • مخزن سپراتور بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

پمپ باد (کمپرسور باد پیستونی) 850 لیتری ابک ایتالیا سه فاز

 • بلوک هوا ساز 851 لیتری B6000 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 7/5 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 851 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه
 • در مدل ایستاده کمپرسور روی شاسی اختصاصی نصب شده است

پمپ باد (کمپرسور پیستونی) 1200 لیتری سه فاز | ابک ایتالیا

 • بلوک هوا ساز 1270 لیتری B7000 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 10 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 1270 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه
 • در مدل ایستاده کمپرسور روی شاسی اختصاصی نصب شده است

پمپ باد (کمپرسور پیستونی) 350 لیتری تک فاز و سه فاز – آبک ایتالیا

 • بلوک هوا ساز 350 لیتری B5700 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 3 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 387 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

کمپرسور باد (پمپ باد) پیستونی 650 لیتری ابک ایتالیا – 3 فاز

 • بلوک هوا ساز B5900 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 5/5 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 650 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • تابلو برق با قطعات کره ای
 •  

کمپرسور اسکرو 6 و 5 متر مکعب – 6000 لیتری CSH50 روتور کمپ المان – 37 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 6 متر مکعب هوا در 8 بار و  5.2 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO9
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 50 اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
 •  

کمپرسور اسکرو 5 و 4متر مکعب-5000 لیتریCSH40روتور کمپ المان-30 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 5 متر مکعب هوا در 8 بار و  4.2 متر مکعب در 10بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO9
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 40 اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 3و 4مترمکعب-3600لیتریCSH30روتورکمپ آلمان22کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 3.6 متر مکعب(3600 لیتر در دقیقه) هوا در 8 بار و 3.2 متر مکعب (3200 لیتر در دقیقه)در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO6
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت30 اسب بخار معدل 22 کیلو وات
 • مخزن سپراتور  دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
 •  

کمپرسور اسکرو 2/5 متر مکعب |2500 لیتری CSH20 روتور کمپ المان 15 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 2.5 متر مکعب هوا در 8 بار و  2.2 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO3
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 20 اسب بخار
 • مخزن سپراتور بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
کمپرسور اسکرو و کمپرسور پیستونی

کمپرسور های صنعتی معمولا به کمپرسور های بزرگ با هوادهی بیش از 250 لیتر در دقیقه می گویند. همان طور که از نام این کمپرسور ها مشخص است کمپرسور های صنعتی بیشتر در صنایع مختلف و کارخانه های بزرگ و کوچک استفاده میشوند.این کمپرسور ها در مدل های کمپرسور اسکرو، کمپرسور پیستونی ، کمپرسور های فشار قوی و کمپرسور های دیافراگمی تولید میشوند. که اغلب صنایع تولیدی از کمپرسور های اسکرو و پیستونی استفاده می کنند

کاربرد کمپرسور صنعتی

امروزه استفاده از ابزار الات بادی یکی از بصرفه ترین راه هایی است که کارخانجات و صنایع تولیدی به ان روی اورده اند به همین دلیل کمپرسور ها تبدیل به قلب هر کارخانه شده اند و خراب شدن ان باعث میشود تا ابزالات بادی ان شرکت از خط تولید خارج بشوند. و شرکت عملا با خطر توقف خط تولید روبرو شود.

فقط ابزار الات بادی نیستند که نیاز به کمپرسور های صنعتی دارند بلکه ابزالات پنوماتیک، ماشین ها و پیستوله های رنگ، چکش های بادی ، ابزالات سندپلاست ، ماشین های تزریق پلاستیک، تهویه هوا مراکز بهداشتی درمانی و اموزشی و بسیاری از کارهای دیگر نیز از کمپرسور های بزرگ صنعتی استفاده می کنند

انواع کمپرسور صنعتی

کمپرسور های صنعتی اغلب در دو مدل کمپرسور اسکرو و کمپرسور پیستونی استفاده میشود البته نمونه های دیگری مانند دیافراگمی و یا گریز از مرکز نیز وجود دارند که استفاده انها محدود به صنایع خاصی هستند اما بیشتر صنایع یا از کمپرسور اسکرو و یا از کمپرسور پیستونی استفاده می کنند

کمپرسور های اسکرو هوادهی بسیار بیشتری نسبت به نمونه های پیستونی دارند. این کمپرسور ها در مدل های بزرگ صنعتی به راحتی به هوادهی 20 متر مکعب معادل 20 هزار لیتر در دقیقه می رسند. صدای بسیار کمتری نسبت کمپرسور های پیستونی دارند و برخلاف انها به راحتی می توانند بصورت 24 ساعت کار بکنند. تنها محدویت این کمپرسور ها اندازه بزرگ و سه فاز بودن ان است.

کمپرسور اسکرو csh40
اسکرو csh40

این کمپرسور ها از ایراند یا واحد هوا ساز بهره میبرند که به و سیله الکتروموتور به حرکت در می اید البته نمونه های دیزلی این کمپرسور ها نیز وجود دارد. اسکرو ها به اویل اینجکت نیز مشهور اند زیرا در دل انها ها روغن همواره در حال جریان است

کمپرسور پیستونی 350 لیتری تک فاز - ابک ایتالیا
کمپرسور پیستونی 350 لیتری ابک ایتالیا

کمپرسور های پیستونی نوع دوم کمپرسور های صنعتی است که بیشتری در کسب و کار های کوچک استفاده میشوند. این کمپورسور ها از مدل ها 250 لیتری تا 2 هزار لیتری تولید میشوند که نسبت به کمپرسور های اسکرو قیمت پاین تری دارند و در مدل ها 250 و 350 بصورت تک فاز نیز عرضه میشوند.
این کمپرسور ها از بلوک هوا ساز استفاده می کنند که بصورت رفت و برگشتی کار می کنند