نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 12 18

مخزن هوای فشرده 1000 لیتری استاندارد با ورق A516

 • ورق َA516 فولاد مبارکه و عدسی های الپتیکال مطابق با استاندار مخزن هوای فشرده
 • پوشش دوجزئی آستر و پلی اورتان
 • جوشکاری شده توسط جوشکاران ماهر و داری سرتیفیکیت های جوش مخازن تحت فشار
 • جوشکاری شده به روش جوش اتوماتیک ( زیر پودری )
 • نصب اتودرین یا شیر معمولی به انتخاب مشتری

مخزن هوای فشرده 4000 لیتری ایستاده استاندارد

 • ورق 10 میلیمتر A516 فولاد مبارکه و عدسی های 10 میلیمتری الپتیکال
 • پوشش رنگ داخلی: دو جزئی زینک ریچ و کولتار اپوکسی
 • پوشش رنگ بیرونی : آستر و پلی اورتان
 • جوشکاری شده توسط جوشکاران ماهر و داری سرتیفیکیت های جوش مخازن تحت فشار
 • جوشکاری شده به روش جوش اتوماتیک ( زیر پودری )
 • نصب اتودرین یا شیر معمولی به انتخاب مشتری

مخزن هوای فشرده 2000 لیتری ایستاده استاندارد

 • ورق 8 میلیمتر A516 فولاد مبارکه و عدسی های 8 میلیمتری الپتیکال
 • پوشش رنگ اپوکسی داخلی 
 • جوشکاری شده توسط جوشکاران ماهر و داری سرتیفیکیت های جوش مخازن تحت فشار
 • جوشکاری شده به روش جوش اتوماتیک ( زیر پودری )
 • نصب اتودرین یا شیر معمولی به انتخاب مشتری

مخزن هوای فشرده 1000 لیتری ایستاده

 • ورق 6 میلیمتر ST37 فولاد مبارکه و عدسی های الپتیکال
 • پوشش رنگ اپوکسی
 • جوشکاری شده توسط جوشکاران ماهر و داری سرتیفیکیت های جوش مخازن تحت فشار
 • جوشکاری شده به روش جوش اتوماتیک ( زیر پودری )
 • نصب اتودرین یا شیر معمولی به انتخاب مشتری