خانه » کمپرسور (کمپرسور باد)

نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش 12 18

کمپرسور اسکرو 12/5و10/5مترمکعب12500لیتری روتورکمپ المان75کیلووات

 • قدرت هوا دهی 12.5 متر مکعب هوا در 8 بار و  10.5 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO15
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 100اسب بخار
 • مخزن سپراتور بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو16 و 13/5مترمکعب1600لیتریCSH125روتورکمپ المان-90کیلووات

 • قدرت هوا دهی 16 متر مکعب معادل 16000 لیتر هوا در 8 بار و  13.5 متر مکعب  معادل 13500 لیتردر 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO28
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 125اسب بخار
 • مخزن سپراتور بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 9 متر مکعب – 9000 لیتری CSH75 روتور کمپ المان – 55 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 9 متر مکعب هوا در 8 بار و  8 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO15
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 75اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
 •  

کمپرسور اسکروCSH60-روتور کمپ المان 8و6/5متر مکعب8000لیتری45کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 8 متر مکعب هوا در 8 بار و  6.5 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO15
 • الکتروموتور موتوژن ، گوانلو یا وگ برزیل به انتخاب مشتری  با قدرت 60اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 2/5 متر مکعب |2500 لیتری CSH20 روتور کمپ المان 15 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 2.5 متر مکعب هوا در 8 بار و  2.2 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO3
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 20 اسب بخار
 • مخزن سپراتور بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 3و 4مترمکعب-3600لیتریCSH30روتورکمپ آلمان22کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 3.6 متر مکعب(3600 لیتر در دقیقه) هوا در 8 بار و 3.2 متر مکعب (3200 لیتر در دقیقه)در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO6
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت30 اسب بخار معدل 22 کیلو وات
 • مخزن سپراتور  دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
 •  

کمپرسور اسکرو 5 و 4متر مکعب-5000 لیتریCSH40روتور کمپ المان-30 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 5 متر مکعب هوا در 8 بار و  4.2 متر مکعب در 10بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO9
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 40 اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی

کمپرسور اسکرو 6 و 5 متر مکعب – 6000 لیتری CSH50 روتور کمپ المان – 37 کیلو وات

 • قدرت هوا دهی 6 متر مکعب هوا در 8 بار و  5.2 متر مکعب در 10 بار
 • ایرند روتور کمپ المان EVO9
 • الکتروموتور موتوژن یا گوانلو با قدرت 50 اسب بخار
 • مخزن سپراتور دوقلو بزرگتر با فیلتر سپراتور بزرگتر با قابلیت جدا سازی روغن از هوا به بهترین شکل ممکن
 • دارای فیلتر کابین جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به داخل کمپرسور
 • دوسال گارانتی
 • 10 سال پشتیبانی
 •  

قیمت کمپرسور باد (پمپ باد) پیستونی 250 لیتری ابک ایتالیا

16,500,000 تومان
 • بلوک هوا ساز 250 لیتری ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 2اسب بخار معادل 1/5 کیلو وات گوانلو با موتوژن
 • قدرت هوادهی 257 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

پمپ باد (کمپرسور پیستونی) 250 لیتری چینی طرح آبک تک فاز

12,500,000 تومان
 • بلوک هوا ساز 250 لیتری (چینی) طرح ایتالیا
 • الکتروموتور 2اسب بخار معادل 1/5 کیلو وات  گوانلو
 • قدرت هوادهی 250 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

کمپرسور باد (پمپ باد) پیستونی 1200 لیتری چینی 4 سیلندر 14 بار

 • بلوک هوا ساز 1200 لیتری2105 چینی
 • الکتروموتور 10 اسب بخار معادل 7/5 کیلو وات گوانلو با موتوژن
 • قدرت هوادهی 1200 لیتر در دقیقه
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

پمپ باد (کمپرسور پیستونی) 350 لیتری تک فاز و سه فاز – آبک ایتالیا

 • بلوک هوا ساز 350 لیتری B5700 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 3 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 387 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه

کمپرسور باد (پمپ باد) پیستونی 650 لیتری ابک ایتالیا – 3 فاز

 • بلوک هوا ساز B5900 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 5/5 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 650 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • تابلو برق با قطعات کره ای
 •  

پمپ باد (کمپرسور باد پیستونی) 850 لیتری ابک ایتالیا سه فاز

 • بلوک هوا ساز 851 لیتری B6000 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 7/5 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 851 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه
 • در مدل ایستاده کمپرسور روی شاسی اختصاصی نصب شده است

پمپ باد (کمپرسور پیستونی) 1200 لیتری سه فاز | ابک ایتالیا

 • بلوک هوا ساز 1270 لیتری B7000 ابک ایتالیا
 • الکتروموتور 10 اسب موتوژن یا گوانلو
 • قدرت هوادهی 1270 لیتر در دقیقه
 • موجود در دو مدل ایستاده و خوابیده
 • داری ریگلاژ تسمه
 • داری ترمو سوئیچ حرارتی موتور
 • دارای حفاظ تسمه
 • در مدل ایستاده کمپرسور روی شاسی اختصاصی نصب شده است

کمپرسور باد چیست؟

کمپرسور باد مولد و تولید کننده هوای فشرده است. این دستگاه ها به کمک یک موتور و سیلندر می تواند هر نوع گازی را متراکم کنند. اولین بار این دستگاه ها  در سال 1875 به جهان معرفی شد. و از این تاریخ به بعد با سرعت بسیار بالایی وارد تمامی صنایع تولیدی در جهان شد. بطوری که امروزه در تمامی صنایع میتوان رد پای انها را دید. این دستگاه ها در واقع تامین کننده نیروی ابزار الات صنعتی هستند. قبل از اختراع پمپ باد، صنایع تولیدی و کارخانه ها از دستگاه های با تسمه و چرخ دنده های بزرگ استفاده میکردند. هزینه نصب راه اندازی و نگهداری این دستگاه بسیار بالا بود اما پس از معرفی کمپرسور هوا این دستگاه ها به تاریخ پیوستن.

فهرست مطالب

انواع کمپرسور

کمپرسور های باد امروزه در مدل ها و اندازه های مختلفی وجود دارند از اندازهای ای قابل حمل و کوچک تا مدل های صنعتی بسیار بزرگ که برای جابجایی انها نیاز به ماشین های سنگین و جرثقیل دارید. اما در کل 2 نوع کمپرسور از دیگر کمپرسور های استفاده بیشتری دارند.نوع اول کمپرسور پیستونی است که همه ما ان را با نام پمپ هوا یا پمپ باد نیز میشناسیم نوع دوم کمپرسور های اسکرو هستند .که بیشتر در کسب و کار های بزرگتر استفاده میشوند.

کمپرسور باد حسنی
کمپرسور پیستونی سمت چپ __ کمپرسور اسکرو سمت راست

نوع دیگر کمپرسور های اویل فری هستند که بیشتر در مراکز بهداشتی و درمانی استفاده میشوند این کمپرسور ها استهلاک بالایی دارند و هزینه تعمیر ونگهداری ان نسبت به دیگر کمپرسور ها بسیار بیشتر است این نوع از کمپرسور های باد نیز در دو مدل اسکرو و پیستونی وجود دارند.
کمپرسور فشار قوی نوعی دیگر از کمپرسور های باد است که عملکردی مانند کمپرسور پیستونی معمولی دارد. با این تفاوت که میتواند به فشار 30 تا 40 بار برسد (کمپرسور های پیستونی برای فشار 10 بار الی 14 بار مناسب هستند)

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو چیست
کمپرسور اسکرو csh75

مدل های صنعتی کمپرسور، اسکرو نام دارد. که بیشتر در صنایع بزرگ و کارخانه های تولیدی استفاده میشوند .این کمپرسور ها هوادهی بسیار زیادی نسبت به کمپرسور های پیستونی دارند. کمپرسور باد اسکرو بسیار متفاوت تر از کمپرسور پیستونی کار می کنند. در این ماشین الات دیگر سیلندری وجود ندارد و به وسیله ایراند یا واحد هواساز هوا را متراکم می کند . هوادهی کمپرسور های اسکرو می تواند تا بیش از 20000 لیتر در دقیقه (20 متر مکعب در دقیقه ) نیز برسد.
اسکرو در دو مدل روغنی و اویل فری در بازار موجود است. که مدل اویل فری ان فقط برای مصارف پزشکی و درمانی و صنایع بسیار حساس به الودگی مناسب است. و در غیر این صورت کمپرسور های اسکرو روغنی انتخاب بهتری است است
پمپ باد اسکرو از روغن برای کنترل دمای کمپرسور،روانکاری قطعات ، و جلوگیری خوردگی قطعات استفاده می کنند.

کمپرسور پیستونی ( پمپ باد)

کمپرسور پیستونی 350 لیتری تک فاز - ابک ایتالیا
کمپرسور پیستونی 350 لیتری

پر استفاده ترین کمپرسور باد نوع پیستونی ان است این کمپرسور ها استفاده های صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی دارند شما این کمپرسور ها در اپاراتی ها، نجاری ها ،رنگ کاری ها و بسیاری از کار های دیگر می توانید پیدا کنید . این پمپ های باد در اندازه های 50 لیتری تا 1000 و 2000 لیتری ساخته میشوند.عمده مزیت این کمپرسور ها نسبت به دیگر کمپرسور ها اندازه کوچکتر و قیمت پایین تر ان است .
مدل های پیستونی از یک الکتروموتور و سیلندر هوا ساخته میشود نوع و مدل سیلندر در این کمپرسورها بسیار مهم است زیرا بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده کمپرسور پیستونی دارد. در بازار ایران سه نوع سیلندر روی کمپرسور های پیستونی بسته میشود. نوع اول مدل های چینی هستند که طول عمر کمتری نسبت به دیگر سیلندر های بازار دارند. این سیلندر ها قیمت بسیار پایینی دارند ومناسب کسب و کارهای است که استفاده زیادی از کمپرسور باد ندارند و نمی خواهند هزینه زیادی را برای خرید یک کمپرسور باد پرداخت بکنند
نوع دوم سیلندر های طرح ایتالیا هستند که کیفیت به مراتب بالاتر از نوع چینی دارند و قیمت منصفانه ای در مقابل عملکردی که ارائه می دهند دارند.کیفیت این سیلندر ها مناسب کسب و کار هایی است که استفاده متوسط و روبه بالایی از کمپرسور باد دارند
نوع سوم سیلندر های ایتالیایی هستند که بالاترین کیفیت را در بازار ایران را دارند .قیمت انها نسبت به دیگر سیلندر ها بسیار بیشتر است اما در کنار این قیمت بالا کیفیت فوق العاده ای را به مشتری ارائه می دهد استفاده این سلیندر ها برای کسب و کارهای که استفاده زیادی از کمپرسور پیستونی دارند مناسب است. با خرید کمپرسور باد ایتالیایی با خیال راحت تا سالهای سال از ان استفاده کنید

از کجا کمپرسور بخریم؟

کمپرسور حسنی با 18 سال سابقه درخشان در زمینه تولید انواع کمپرسور های اسکرو و پیستونی یکی از برترین تولید کنندگان این ماشین الات صنعتی در استان البرز است. کمپرسور های ما را میتوانید در بیشتر کارخانه های البرز،کاشان،گیلان،تهران،اهواز،بندر عباس، تبریز پیدا کنید.

اگر قصد خرید کمپرسور باد و اسکرو را دارید می توانید همین الان با مشاوران ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان انها بهرمند شوید. هدف ما رونق کسب و کار شماست